Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước

Với phương châm “Môi trường Thái Minh – Niềm tin của khách hàng” chúng tôi không ngừng nghiên cứu cải tiến công nghệ đưa ra những giải pháp tối ưu nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng.

NĂNG LỰC CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA THÁI MINH

• Với đội ngũ các kỹ sư, các bộ có thâm niên công tác từ 5 đến 10 năm trong ngành tham gia thiết kế, thi công, chỉ huy công trình.
• Cam kết về hiệu quả xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam hiện hành.
• Thường xuyên thăm định kỳ công trình sau khi hoàn thành nhằm kịp thời đưa ra các biện pháp vận hành sao cho phù hợp.
• Luôn bảo đảm 02 nguyên tắc khi thi công xây dựng: tuổi thọ công trình và thẩm mỹ.