Cải tạo hệ thống xử lý nước thải từ hoạt động sinh hoạt và sản xuất thuốc lá

Công suất: 150 m3/ngày.đêm
Phạm vi công việc: Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
Địa chỉ: KHU PHỐ 8, PHƯỜNG LONG BÌNH, TP BIÊN HÒA, TỈNH ĐÔNG NAI
Năm thực hiện: 2019
Tiến độ: Đã thực hiện